บริการของเรา

สถิติการพิจารณาโครงการ

ปี 2565

ปี 2566

0
โครงการยื่นขอรับรอง
0
โครงการยื่นขอรับรอง
0
โครงการผ่านการรับรอง
0
โครงการผ่านการรับรอง
0
โครงการระหว่างพิจารณา
0
โครงการระหว่างพิจารณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารวิจัยและบริการวิชาการ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 0 7567 3590-1 e-mail: wu.wuec@gmail.com

© 2023 All Rights Reserved.