โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม …

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสถาบันวิจัยวิทยาก …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) Read More »

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มวล.

ศ.ดร. วรรณา  ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังค …

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มวล. Read More »