Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำแหนกตามหน่วยงาน

สถิติการพิจารณาโครงการ ปี พ.ศ.2565

0
โครงการยื่นขอรับรอง
0
โครงการผ่านการรับรอง
0
โครงการระหว่างพิจารณา

แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม
Click Here

ขั้นตอนพิจารณา

ขั้นตอนพิจารณา

Click Here

สถานะโครงการ

สถานะโครงการ

Click Here

แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

Click Here

อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์

Click Here
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ชั้น 2 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0 7567 3590-1

© 2022 All Rights Reserved.