ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา ฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรร …

Read More »

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรร …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมภาคีเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ …

Read More »

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP) วันที่ 4-5 เมษายน 2561

ด้วย เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ …

Read More »

2 สิงหาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ได้มาเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 รศ.ภญ.โสภิต ธรรมอารีย์ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม Human Subject Protection Course

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการ โครงการ …

Read More »