วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียม

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-1-14776-8
กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล ssuganya@wu.ac.th

Facebook Comments

About ssuganya2

Check Also

2 สิงหาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ได้มาเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 2 ส …