ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” ในวันที่ 23 ธ.ค. 59

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP”  วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ.ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย หน่วยระบาดวิทยาคลินิก ฝ่ายวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ ACRO คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนวลจันทร์ สอนปัญญา โทร. 043 366 577  เบอร์ภายใน 66577 66573 หรือ E- Mail : jintanaka@kku.ac.th หรือลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ฝ่ายวิจัย http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/39

Facebook Comments Box