อบรมออนไลน์ / E-learning

หลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ติดต่อสอบถาม

บริการ 08.30-16.30 น.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

การยื่นขอรับรอง

075 672595 , 075 672577

การชำระเงินค่าธรรมเนียม

075 672553

  • 25
  • 10,134
  • 100,911
  • 436,891
Facebook Comments Box