ขั้นตอนการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

กระบวนการยื่นขอรับรอง

075 672595 , 075 672577

ค่าธรรมเนียม |การชำระเงิน

075 672553

  • 23
  • 10,132
  • 100,909
  • 436,889

ข้อมูลสำหรับผู้วิจัย

Facebook Comments Box