แบบฟอร์ม สำหรับนักวิจัยต่างชาติ

1. WUEC-F1_Letter for first submission_ENG    
2. WUEC-1.1_Biomedical_Experimental_Clinical trials_ENG  
3. WUEC-1.2_Social_Anthropological studies_ENG
4. WUEC-F2_Revision Memorandum and Report_ENG
5. WUEC-2_Template Participant Information Sheet_ENG  
6. WUEC-3_Template Consent Form ENG
7. WUEC-4_Tempate Assent Form_ENG
   

 

Facebook Comments