สถานที่ติดต่อ

น.ส.สุดารัตน์ ช้างโรง

เลขานุการคณะกรรมการฯ โทร 0-7567-2554

น.ส.สุกัญญา สุวรรณปาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน โทร 0-7567-2553

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตั้ง อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

Facebook Comments