รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

ปี ชื่อโครงการอบรม ตรวจสอบรายชื่อ
2561    
2560

โครงการฝึกอบรม เรื่อง  Human Subject Protection Course

ดาวน์โหลด ตรวจสอบรายชื่อ
2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Subject Protection Course ดาวน์โหลด ตรวจสอบรายชื่อ
2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “GCP Training”

ดาวน์โหลด ตรวจสอบรายชื่อ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ดาวน์โหลด ตรวจสอบรายชื่อ

 

Facebook Comments