รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

ปีชื่อโครงการอบรมตรวจสอบรายชื่อ
2559โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Subject Protection Courseดาวน์โหลด ตรวจสอบรายชื่อ
2558โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “GCP Training” ดาวน์โหลด ตรวจสอบรายชื่อ
2557อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)ดาวน์โหลด ตรวจสอบรายชื่อ 
Facebook Comments Box