โครงการ “พัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย

ขอเชิญนักวิจัยทางคลินิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการ "พัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย"

หนังสือเชิญ​ 

โปรแกรมอบรม

Facebook Comments Box