วิจัยในมนุษย์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่องการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเชิงทดลองในมนุษย์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านระบบ ZOOM Application

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่องการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเชิงทดลองในมนุษย์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านระบบ ZOOM Application โดยมีกำหนดจัด 4 ครั้งใน 4 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/activity/1884-2021-06-24-04-27-09

ลงทะเบียนเข้าร่วม click normal โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดรายการ

ปิดรับสมัครวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว โทร. 0-7428-6955 E-mail: arunwan.s@psu.ac.th

Facebook Comments Box