โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง นำโดย นายแพทย์สุตศรัญย์ พรึงลำภู รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะ รวม 9 คน ในโอกาสศึกษาดูงาน “ระบบและกลไกการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” พร้อมเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
โอกาสนี้ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ร่วมบรรยายการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่คณะดูงาน ในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของการจัดตั้งคณะกรรมการ จากนั้นได้นำคณะดูงานเยี่ยมชมสำนักงาน ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ
Facebook Comments Box