วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียม

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-1-14776-8
กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล ssuganya@wu.ac.th หรือ ssuganya@mail.wu.ac.th

Facebook Comments Box