โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2561 ม.ราชภัฎนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2561  หลักสูตรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวณิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ช้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที : หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460 โทรศัพท์มือถือ (คุณรุจิรา ริคารมย์) 084-9845614  website: www.rdi.nrru.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

 

Facebook Comments Box