สถาบันวิจัยและพัฒนาห่ง มก. เปิดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 25 พ.ค. 60

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ. มก.
โทรศัพท์ 0-2579-5547 ต่อ 23 (คุณรัตนาภรณ์), 16 (คุณธีรศักดิ์)
โทรสาร 0-2561-1985

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=35247

Facebook Comments Box