เดือน: มิถุนายน 2021

วิจัยในมนุษย์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่องการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเชิงทดลองในมนุษย์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านระบบ ZOOM Application

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่องการขอรับรองจริยธรรมก …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่องการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเชิงทดลองในมนุษย์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านระบบ ZOOM Application Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการบรรยายพิเศษโมดูล 1 : หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการว …

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการบรรยายพิเศษโมดูล 1 : หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย Read More »

บรรยายพิเศษโมดูล 1 : หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการทำง …

บรรยายพิเศษโมดูล 1 : หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย Read More »