ข่าวสารภายนอก

วิจัยในมนุษย์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่องการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเชิงทดลองในมนุษย์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านระบบ ZOOM Application

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่องการขอรับรองจริยธรรมก …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่องการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเชิงทดลองในมนุษย์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านระบบ ZOOM Application Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2561 ม.ราชภัฎนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมน …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2561 ม.ราชภัฎนครราชสีมา Read More »

สถาบันวิจัยและพัฒนาห่ง มก. เปิดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 25 พ.ค. 60

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยแล …

สถาบันวิจัยและพัฒนาห่ง มก. เปิดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 25 พ.ค. 60 Read More »

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists)

       ด้วย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหา …

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists) Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” ในวันที่ 23 ธ.ค. 59

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง &ldqu …

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” ในวันที่ 23 ธ.ค. 59 Read More »