ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม …

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มวล.

ศ.ดร. วรรณา  ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังค …

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มวล. Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการว …

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) ประจำปี 2563 Read More »

สำรวจผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “หลักจริยธรรมในคน และการทบทวนการพิจารณาโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยล …

สำรวจผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “หลักจริยธรรมในคน และการทบทวนการพิจารณาโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ Read More »