ssuganya2

วิจัยในมนุษย์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่องการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเชิงทดลองในมนุษย์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านระบบ ZOOM Application

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่องการขอรับรองจริยธรรมก …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่องการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเชิงทดลองในมนุษย์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านระบบ ZOOM Application Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการบรรยายพิเศษโมดูล 1 : หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการว …

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการบรรยายพิเศษโมดูล 1 : หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย Read More »

บรรยายพิเศษโมดูล 1 : หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการทำง …

บรรยายพิเศษโมดูล 1 : หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจริยธรรม …

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปี 2564

ตามที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสถาบันวิจั …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปี 2564 Read More »