โครงการ “พัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย

ขอเชิญนักวิจัยทางคลินิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการ "พัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย"

หนังสือเชิญ​ 

โปรแกรมอบรม

Facebook Comments

About wuec2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” ในวันที่ 23 ธ.ค. 59

ขอเชิญเข้าร่วมก …