ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน

logo-wuec-4-resize
 

ประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2578 , 2872 อีเมล์ chuchard.pu@wu.ac.th

 


ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
นางสาวสุดารัตน์  ช้างโรง
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2554  อีเมล csudarat@wu.ac.th

 

ฝ่ายธุรการสำนักงาน
นางสาวสุกัญญา  สุวรรณปาน
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2553  อีเมล ssuganya@wu.ac.th

 

 

Facebook Comments