โครงการ “พัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย

ขอเชิญนักวิจัยทางคลินิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการ "พัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย"

หนังสือเชิญ​ 

โปรแกรมอบรม

About wuec2016

Check Also

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง “Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2016” ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559

ขอเชิญเข้าร่วมอ …