Daily Archives: พฤศจิกายน 27, 2017

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP) วันที่ 4-5 เมษายน 2561

ด้วย เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ …

Read More »