Daily Archives: กันยายน 12, 2017

2 สิงหาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ได้มาเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 รศ.ภญ.โสภิต ธรรมอารีย์ …

Read More »