Monthly Archives: กันยายน 2017

2 สิงหาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ได้มาเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 รศ.ภญ.โสภิต ธรรมอารีย์ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม Human Subject Protection Course

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการ โครงการ …

Read More »