Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ Human Subject Protection Course

ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยงานภายใน ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยง …

Read More »

ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงวุฒิบรรยาย ในหัวข้อ “การเขียนโครงร่างการวิจัยอย่างไรเพื่อยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ชูชาติ …

Read More »